Разрушаване На Последователността

Разрушаване на последователността / Super Mario 64

Голяма част от популярността на Super Mario 64 е, че е точно до Super Metroid в това колко лесно може да се изпълни прекъсването на последователността, което го прави много...