Nlkrantenstrip

Nl Newspaper Strip / Гном Уесли

Kabouter Wesley е белгийска поредица от кратки комикси, написани и нарисувани от Йонас Гейрнаерт и отпечатани за първи път от 2008 до 2010 г.