Nlфранчайз

Nl франчайз / Батман

Описание на тропи, появяващи се в Батман. Черният рицар. Кръстоносецът с плащ. Най-великият детектив в света. Най-опасният човек на Земята. един…