Nl

En / Денотативна алитерация

  • Категория Nl 2023

Заглавието на статия с „индикативна алитерация“ трябва да съдържа идентични икони за иницииране в заглавието на тропа, подходящо приложено от тропа, където думите…

Nl / Word шега

  • Категория Nl 2023

Игра на думи (понякога наричана 'игра на думи') е използването на дума, която има две значения, за да се направи шега въз основа на този двоен...

Nl / Качеството е изключително разочароващо

  • Категория Nl 2023

Качественият, изключително разочароващ троп, използван в популярната култура. Нека не се блъскаме в храсталака. Това е статия за думата путка (наричана още...

Nl / Ho La Di Gay

  • Категория Nl 2023

Тропът Ho La Di Gay, използван в популярната култура. Моменти от сюжета, разговорите между героите, тяхното поведение и други подобни, които само феновете на шоуто...