Itgiochidatiochi

Настолни игри It / Dungeons & Dragons

Описание на тропи, появяващи се в Dungeons & Dragons. Оригиналната настолна ролева игра. Dungeons & Dragons излиза за първи път през 1974 г.

Настолни игри It / Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, известна от нас като Magic: The Gathering, е игра с коледни карти, произведена през 1993 г. от Wizards Of The Coast (...