Homestage

Начална сцена / Super Smash Bros.

Начална сцена за Super Smash Bros.. Super Smash Bros. 64: Всички от първоначалната бележка за стартовия списък, което означава, че Нес и капитан Фалкън са избегнати...