Fandisservice

Fan Disservice / Берсерк

Тропи за берсерк Тропи от A до D | Tropes E to H (Famous Last Words, Fan Disservice, Foil) | Тропи от I до P | Tropes Q до T (Shout-Out, Showing their Work) | …

Фен Disservice / Tokyo Ghoul

Страница за описание на FanDisservice: Tokyo Ghoul. С цялото Кошмарно гориво, което се случва в тази серия, не е чудно да се случи и този троп. Канеки…