Дартуики

Описание на тропи, появяващи се във версията на Pokemon Ass. Ромхак на Pokémon Red от Wax все още е в процес на работа. Сюжетът е прост: ти, единадесетгодишен...