Блог

Блог / Слънцето изчезна

Слънцето изчезна е история на ужасите, разказана в Twitter, която започна през април 2018 г. Един ден в този свят слънцето внезапно... знаете ли, изчезва.

Блог / Попитайте известните 8!

Ask the Famous 8! Бележка, известна още като Ask the Famous 8! & Приятели! Двете заглавия са взаимозаменяеми. е уеб комикс за фен на двигателя на резервоара Томас от…

Блог / По-малко грешни

Less Wrong е блог на общността, посветен на рационалността. Сътрудниците черпят от много научни дисциплини за своите постове, от квантовата физика и Байесовото ...